Maak gratis bezwaar

   Gegevens boete

  Wat voor soort boete is het?

  Een strafbeschikking is anders dan een normale verkeersboete. Zo kan een strafbeschikking in sommige gevallen leiden tot een strafblad. Wij kunnen voor strafbeschikkingen geen procedure namens jou voeren, maar wij kunnen jou wel helpen met verzet instellen tegen een strafbeschikking. Klik hier voor hulp.

  Upload hier jouw boete:

  CJIB-kenmerk of kenmerk gemeente:

  Reden van het bezwaar:

  Ben je staandegehouden door de politie?

  Heb jij een of meer boetes gekregen voor hetzelfde feit?

  Is een van deze omstandigheden van toepassing op jouw boete?

  Was er nog iemand anders aanwezig die voor jou kan getuigen?

  Na de intake krijg jij een bevestigingsmail met een link, als je die doorstuurt naar de getuige dan kan deze online een getuigenverklaring afleggen.

   Contactgegevens

  Voornaam:

  Achternaam:

  Straatnaam en huisnummer:

  Postcode:

  Woonplaats:

  E-mailadres:

  Handtekening:

  Concept bezwaarschrift

  Geachte heer, mevrouw,

  Door middel van dit schrijven stelt de ondergetekende jurist op grond van de Algemene wet bestuursrecht, in zijn hoedanigheid als bepaaldelijk bijzonder gemachtigde van:

  Achternaam:  

  Adres: 

  Postcode:  

  Woonplaats:  

  Administratief beroep in tegen de verkeersboete met kenmerk:

  Kenmerk: 

  Als u dit beroepschrift niet aanstonds gegrond verklaart dan verzoek ik u mij op grond van art. 7:18 lid 4 Awb en het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden d.d. 2 februari 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:1050) alle op de zaak betrekking hebbende stukken te doen toekomen, te weten tenminste het zaakoverzicht en de fotografische opnamen van de vermeende gedraging.Tevens verzoek ik u mij het ijkrapport te doen toekomen indien redelijkerwijs twijfel bestaat over de aspecten waarop die informatie betrekking heeft overeenkomstig het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden d.d. 5 april 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:3187).

  (Vervolg bezwaarschrift 1/4)

  Hoe werkt het?

  Beantwoord vragen

  Met de antwoorden gaan onze gespecialiseerde juristen kijken naar jouw onterechte boete. Zij beoordelen of zij namens jou bezwaar kunnen maken. Onze hele dienstverlening is gratis! Hoe kan dat? Wij zijn onafhankelijk maar ontvangen een vergoeding van de overheid.

  Aan de slag

  Vervolgens voeren onze gespecialiseerde juristen voor jou een sterke juridische bezwaarprocedure. Daardoor maak jij meer kans om te winnen. En het mooie is, jij hoeft helemaal niets te doen. Wij doen al het werk voor jou.

  Bezwaar maken verkeersboete parkeerboete

  Informeren

  Tijdens de procedure informeren wij jou om de zoveel tijd over de stand van zaken en natuurlijk over de uitkomst van de procedure.