Makkelijk Bezwaar

Boete door flitspaal of trajectcontrole?

Heb jij  een boete gekregen door een flitspaal of trajectcontrole? Laat ons gratis jouw boete aanvechten. Wij zijn dé specialisten. Wil je het liever zelf doen? Hier tref je punten waar je op moet letten om jouw boete succesvol te kunnen aanvechten.

Heb jij  een boete gekregen door een flitspaal of trajectcontrole? Laat ons gratis jouw boete aanvechten. Wij zijn dé specialisten. Wil je het liever zelf doen? Hier tref je punten waar je op moet letten om jouw boete succesvol te kunnen aanvechten.

Trajectcontroles en flitspalen bevatten meetapparatuur om vast te stellen of jij op een bepaald moment een verkeersovertreding begaat. Om dit nauwkeurig vast te kunnen stellen zitten er voorwaarden verbonden waaraan deze meetapparaten moeten voldoen.


Flitspalen niet geijkt

Trajectcontroles en flitspalen in Nederland hebben jaarlijks onderhoud nodig. Dit heet ook wel ‘ijken’. Als een trajectcontrole of flitspaal niet geijkt is geeft hij misschien de verkeerde meetresultaten of tijdstippen weer. De boete is in dat geval ongeldig. Daarom moet bij elke overtreding in het dossier vermeld zijn of de apparatuur geijkt is. Je kunt zelf nagaan of de flitspaal of trajectcontrole die jouw overtreding heeft geconstateerd is geijkt. Als je hier klikt ga je naar de website waar informatie over jouw flitspaal of trajectcontrole te vinden is. Is jouw flitspaal of trajectcontrole niet geijkt, dan is de boete ongeldig.

“Als een trajectcontrole of flitspaal niet geijkt is geeft hij misschien de verkeerde meetresultaten of tijdstippen weer. De boete is in dat geval ongeldig.”


Flitsfoto’s voldoen niet aan de eisen

Daarnaast kan het ook zijn dat dat de flitsfoto’s niet aan de eisen voldoen. Zo moet het kenteken duidelijk zichtbaar zijn en moet uit de flitsfoto blijken op welke rijbaan je reed. Wanneer er twee voertuigen te zien zijn in de foto, dient te worden vermeld welk voertuig de overtreding begin. Is dit niet duidelijk, dan mag op basis van die flitsfoto geen boete worden uitgeschreven.

Tot slot kan het ook zijn dat de flitsfoto het kenteken verkeerd scant waardoor aan de verkeerde auto met bestuurder een boete wordt uitgeschreven. Bezwaar maken heeft dan zin.

camera snelheidsovertreding boete

Verkeerde plaatsing flitspaal

Het komt ook voor dat flitsers op de verkeerde plaats worden gezet, waardoor de flitspaal niet goed de snelheid van voertuigen kan waarnemen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een flitspaal in een bocht staat of gericht op een bocht is. Volgens de politieregels moet de flitspaal gericht zijn op een recht stuk wegdek van minstens 50 meter. Klik hier om een voorbeeld te lezen van iemand die in een bocht werd geflitst en waarvan de boete uiteindelijk door de rechter werd vernietigd.


Boete door lasergun

Een bijzondere vorm van ‘flitsboetes’ is een boete waarbij de snelheid is gemeten met een lasergun. Het gebruik van de lasergun door politie kent ook wettelijke spelregels. Zo moet de politie duidelijk omschrijven wat de afstand is tot de rijlijn en in welke meethoek het apparaat heeft gestaan bij de meting. Er treedt bij lasermeting namelijk een zogenaamd ‘cosinuseffect’ op. Al deze informatie moet kloppen om een geldige meting te verrichten. Bovendien moet de agent gecertificeerd zijn om de lasergun te bedienen.


Altijd dossier opvragen

Al deze informatie moet dus in het dossier zijn weergegeven. Jij komt alleen achter deze fouten in het dossier als je het dossier opvraagt. Wij vragen het dossier kosteloos voor jou op als wij bezwaar voor je maken. Als jij zelf een bezwaarschrift wilt indienen dan moet het verzoek om het dossier in het bezwaarschrift staan. Een bijkomend voordeel: misschien lees jij in het dossier andere gronden waarom de boete moet worden vernietigd. Die gronden kun je in een aanvulling op je bezwaarschrift meenemen. Je hebt dan meer kans dat de boete wordt vernietigd. Als wij bezwaar voor jou maken dan vullen wij zelf deze gronden voor jou aan. Daar hoef jij niets voor te doen.


Laat ons voor jou bezwaar maken tegen jouw verkeersboete

Tot slot kun je deze informatie gebruiken om succesvol bezwaar te maken tegen een boete door een flitspaal of trajectcontrole. Klik hier als jij wil dat wij gratis voor jou bezwaar maken tegen een verkeersboete of parkeerboete. Wij zijn dé specialisten en nemen jou al het werk uit handen. Meer kans op succes!

  • disclaimer: elke verkeersboete is uniek, daarom kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.