5 tips om succesvol bezwaar te maken tegen een coronaboete

Hierbij geven wij jou tips om succesvol bezwaar te maken tegen een coronaboete. Wil je dat wij voor jou bezwaar maken? Dan tref je onderaan deze pagina een link.

Bezwaar maken verkeersboete parkeerboete

Makkelijk Bezwaar

Tips om succesvol bezwaar te maken tegen een coronaboete

Sinds 28 september 2020 zijn er meerdere strafzaken geweest waarin het verzet tegen een coronaboete werd behandeld door rechters. Wij hebben naar die strafzaken gekeken en onderzocht waar de sterkste juridische argumenten liggen om onder een coronaboete uit te komen nadat je bezwaar hebt gemaakt (juridisch heet dit in verzet gaan).

Tip 1: wie heeft de coronaboete opgelegd

Politieagenten en sommige bijzonder opsporingsambtenaren hebben de bevoegdheid om een coronaboete uit te delen als zij zien dat iemand niet 1,5 meter afstand houdt of andere coronamaatregelen negeert. 

Wij noemen met opzet sommige bijzonder opsporingsambtenaren want niet alle mogen een coronaboete uitschrijven. Hoe zit dat precies? Bijzondere opsporingsambtenaren mogen alleen coronaboetes uitdelen als dat onder hun bevoegdheid valt. Voor de meeste handhavende bijzondere opsporingsambtenaren die jij tegenkomt zal dat het geval zijn, maar niet voor allemaal. Zo kan een boswachter of een hoofdconducteur ook een bijzondere opsporingsambtenaar zijn. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat zij auto’s op de openbare weg stoppen om aan de inzittenden een coronaboete uit te delen. De bijzonder opsporingsambtenaar moet dus coronaboetes mogen uitdelen. Heb je een coronaboete gekregen van een onbevoegde opsporingsambtenaar dan is de coronaboete ongeldig. 

“Politieagenten en sommige bijzonder opsporingsambtenaren hebben de bevoegdheid om een coronaboete uit te delen als zij zien dat iemand niet 1,5 meter afstand houdt of andere coronamaatregelen negeert.”

Tip 2: iedereen moet gelijk worden behandeld

Toen wij onderzoek deden in de rechtspraak zagen wij dat een strafzaak voor de rechter kwam waarbij twee van de drie personen in een auto een coronaboete kregen, maar één persoon niet. Het was onduidelijk waarom die ene persoon geen boete kreeg en de andere twee wel. Dezelfde situatie deed zich voor op een bankje waar twee personen een boete kregen maar wederom een derde niet. De rechter vond dit niet eerlijk en de coronaboete van de andere twee personen werd daarom ook vernietigd. Niemand hoefde te betalen.

De rechter kijkt ook of gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Zomaar boetes uitdelen zonder dat het een goede reden is dat een iemand wordt overgeslagen leidt tot willekeur en dat mag volgens het recht niet. Daarnaast moet het ook worden vastgelegd en opgeschreven waarom er voor is gekozen om een iemand niet geen coronaboete te geven. Als niet wordt uitgelegd in het strafdossier bij de coronaboete waarom dit het geval was, dan moet de coronaboete worden vernietigd.

Tip 3: Geen schuld

Voor elke overtreding geldt dat aan iemand een verwijt moet kunnen worden gemaakt. Met andere woorden, je moet iets verkeerd hebben gedaan. De rechter kijkt in elke zaak wat jij precies verkeerd hebt gedaan, maar als blijkt dat de schuld bij anderen ligt en jij er alles aan hebt gedaan om te zorgen dat jij geen regels zou schenden, dan is het onterecht dat aan jou een coronaboete wordt opgelegd.

Een voorbeeld: stel jij zit in een auto als bijrijder. Iemand loopt naar jouw portier. Je kunt niet meer op tijd het raam dichtdoen maar je roept nog een paar keer dat het beter is dat hij afstand houdt. Als jullie dan vervolgens allebei een coronaboete krijgen dan is dit onterecht. Jij kon er immers niets aan doen. 

 

Tip 4: Algemene tips van onze website gelden ook voor deze bezwaren

De algemene tips op onze website gelden ook voor het in bezwaar gaan tegen een coronaboete. Onze tips kun je lezen door hier te klikken. Denk dus bij het in bezwaar gaan na over je sterkste argument en zet daar op in. Wees kort maar krachtig in de argumenten die je naar voren brengt en onderbouw je argument zo goed mogelijk met documenten. Was er bijvoorbeeld iemand bij toen jij de coronaboete kreeg? Laat diegene voor jou een verklaring opstellen van wat hij/zij heeft gezien. Dat kan ervoor zorgen dat er twijfel ontstaat of het wel zo is gegaan als dat de politieagent of de bijzonder opsporingsambtenaar heeft beschreven. 

Tip 5: Wat zijn je financiële omstandigheden

Als laatste tip hebben wij in de rechtspraak gezien dat als je minder geld te besteden hebt, de rechter in sommige gevallen besluit de hoogte van de coronaboete te matigen. Dat scheelt soms, want bij een hoge coronaboete kan het niet alleen veel geld kosten, maar ook leiden tot een strafblad. 

Hoe zit dat precies? Wie een overtreding begaat waarop een boete staat van meer dan 100,- euro, krijgt een strafblad. Daar vallen ook de coronaboetes voor meerderjarigen onder want die bedroegen eerst 390,- euro. Inmiddels is dit teruggebracht naar 95,- euro en dus hoef jij je geen zorgen te maken over het krijgen van een strafblad. Maar als je een laag inkomen hebt kan in sommige gevallen 95,- euro ook veel geld zijn. Als je dit kan aantonen wil de rechter nog wel eens het boetebedrag naar beneden brengen.

Laat ons voor jou bezwaar maken tegen jouw coronaboete

Tot slot kun je bovenstaande tips om succesvol bezwaar te maken tegen een coronaboete. Klik hier als jij wil dat wij voor jou bezwaar maken tegen  deze strafbeschikking. Wij zijn dé specialisten en nemen jou al het werk uit handen. Meer kans op succes!