Getuigenverklaring

Als het goed is kom jij op deze pagina door een e-mail die aan jou is doorgestuurd. Diegene heeft een verkeersboete ontvangen en is het daar niet mee eens. Tegen deze boete wil de betrokkene nu in bezwaar gaan. Om het bezwaar nog juridisch sterker te maken is er bewijs nodig. Deze getuigenverklaring kan als bewijs dienen in de procedure. Jij kunt dus diegene helpen met zijn procedure, het is wel belangrijk dat jij dit formulier naar waarheid invult en alles zo concreet mogelijk beschrijft.

Hoe kan je helpen?

Allereerst vragen wij om wat gegevens van jou zodat duidelijk is dat het een echte verklaring is en van wie de verklaring afkomstig is. Kun je sommige vragen niet beantwoorden dan mag je die vraag open laten. 

Jouw gegevens worden enkel voor  deze getuigenverklaring gebruikt en alleen gedeeld met partijen die betrokken zijn in het bewaarproces. Na inzending van de gegevens voegen wij de getuigenverklaring bij het bezwaar. Jij hoeft niets meer te doen. 

  Jouw gegevens

  Voor- en achternaam:

  Straatnaam en huisnummer:

  Postcode:

  Woonplaats:  Verklaring en ondertekening

  Vertel ons wat je zelf heb waargenomen: (het is belangrijk dat dit naar waarheid is)

  Zet hieronder je handtekening (waarmee je de getuigenverklaring officieel maakt en verklaart naar waarheid een verklaring te hebben afgelegd):


  Concept Getuigenverklaring

  Geachte heer, mevrouw,

  Hierbij stuur ik mijn getuigenverklaring in ten behoeve van het administratief beroep/bezwaar. Mijn gegevens zijn:

  Volledige naam:  

  Straatnaam en huisnummer: 

  Postcode:  

  Woonplaats:  

  leg ik naar waarheid de volgende verklaring af:

  Verklaring: 

  (Einde getuigenverklaring)