Makkelijk Bezwaar

Invordering rijbewijs

De politie kan besluiten tot invordering van je rijbewijs bij een ernstige verkeersovertreding, bijvoorbeeld als je de veiligheid op de weg in gevaar brengt, bij een forse snelheidsovertreding of als je teveel alcohol hebt gedronken of drugs hebt gebruikt. In deze blog geven wij meer informatie of de redenen voor invordering van het rijbewijs. Daarnaast vertellen wij jou hoe je zo snel mogelijk je rijbewijs weer terug te krijgen.

alcohol verkeersboete blaastest promillage
Blaastest voor rijden onder invloed. © Foto: Politie Zeeland-West-Brabant

Redenen voor invordering rijbewijs

In de volgende situaties kan de politie je rijbewijs invorderen:

  • Als je hebt deelgenomen aan het verkeer met een alcoholgehalte in het bloed van meer dan 1,3 promille. Voor beginnende bestuurders is dit 0,8 promille.
  • Bij weigering mee te werken aan een alcoholonderzoek (blaastest of bloedonderzoek).
  • Bij een snelheidsovertreding van 50 kilometer per uur of meer te hard (voor een bromfiets is dit 30 kilometer per uur of meer te hard rijden).
  • Je vertoont gevaarlijk rijgedrag op de weg (of veroorzaakt een ongeval).
  • Je hebt drug gebruikt. Dit is het geval wanneer je per liter bloed 50 microgram amfetamine, 3 microgram THC, 20 microgram morfine of 10 milligram GHB in je bloed hebt (in combinatie met alcohol, verschillende soorten drugs of geneesmiddelen liggen de waardes ongeveer de helft lager). 

 

“In de periode dat je je rijbewijs kwijt bent, mag je geen enkel motorvoertuig besturen. Ook niet als je een voertuig (bijvoorbeeld een tractor) nodig hebt voor je werk. Ga je wel opnieuw rijden dan pleeg je een misdrijf.”

 

Beslissing op het invorderen van je rijbewijs

Als de politie een reden voor invordering vaststelt dan nemen zij je rijbewijs in. Vervolgens stuurt de politie het rijbewijs binnen 3 dagen naar de officier van justitie. Die beslist op zijn beurt weer binnen 10 dagen of je rijbewijs wordt ingehouden of dat je je rijbewijs terugkrijgt. In de tussengelegen periode mag je geen enkel motorvoertuig besturen op de openbare weg (dus ook geen brommer of tractor). 

In de periode dat je je rijbewijs kwijt bent, mag je geen enkel motorvoertuig besturen. Ook niet als je een voertuig (bijvoorbeeld een tractor) nodig hebt voor je werk. Ga je wel opnieuw rijden dan pleeg je een misdrijf.

Tijdlijn invordering rijbewijs verkeersovertreding politie rechter officier van justitie

© Makkelijk Bezwaar – tijdlijn invordering rijbewijs

Beslissing van de officier van justitie

De officier van justitie kan je beslissen om je rijbewijs terug te geven of het rijbewijs voor een langere tijd bij zich te houden. Dan blijft het rijbewijs bij de officier van justitie totdat je zaak voor de rechter komt. De officier van justitie is wettelijk verplicht de zaak binnen 6 maanden na de invordering voor de rechter te brengen. In de tussentijd kan je wel aan de rechter vragen om de officier van justitie te dwingen het rijbewijs terug te geven. Dit heet een klaagschrift.

Wij adviseren altijd om eerst bij de officier van justitie te vragen om het rijbewijs terug te geven en wanneer de officier van justitie dit weigert over te gaan tot het indienen van een klaagschrift bij de rechter.

Het indienen van een klaagschrift

Als je het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie om je rijbewijs te houden dan kun je (zoals gezegd) kosteloos een klaagschrift indienen bij de rechtbank. In het klaagschrift vraag je de rechter om de officier van justitie te dwingen om het rijbewijs terug te geven. Het is belangrijk dat er redenen worden aangedragen waarom het rijbewijs direct moet worden teruggegeven en niet pas als de zaak voor de rechter wordt gebracht. Hier vind je meer informatie over het indienen van een klaagschrift bij de rechter: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Verzoek-teruggave-rijbewijs

Voor de rechter komen

Het kan zijn dat de officier van justitie vindt dat je voor de rechter moet komen om je te verantwoorden voor de verkeersovertreding. De rechter beoordeelt dan of je straf dient te krijgen bijvoorbeeld door een rijontzegging op te leggen voor een bepaalde duur. De tijd dat je rijbewijs dan al is ingehouden door de officier van justitie wordt van deze rijontzegging afgetrokken. Het kan ook zijn dat de rechter vindt dat je voorgoed het rijbewijs moet inleveren en opnieuw rijlessen moet nemen.

Het CJIB kan ook je rijbewijs innemen

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan je rijbewijs ook innemen als je openstaande boetes hebt. Je krijgt je rijbewijs terug als je deze boetes betaalt.

Laat onze specialisten voor jou bezwaar maken

Heb jij een verkeersboete ontvangen dan kun je via de gratis tips op onze website succesvol bezwaar maken. Klik hier als jij wil dat wij voor jou gratis bezwaar maken tegen een verkeersboete of parkeerboete. Wij zijn dé specialisten en nemen jou al het werk uit handen. Meer kans op succes! 

  • disclaimer: elke verkeers- of parkeerboete is uniek, daarom kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.