Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) na een verkeersovertreding

Voor steeds meer banen moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Dat kan problemen opleveren als je in het verleden strafbare feiten hebt gepleegd, bijvoorbeeld  een zware verkeersovertreding. In deze blog vertellen wij jou alles over de Verklaring Omtrent het Gedrag.

Bezwaar maken verkeersboete parkeerboete

Makkelijk Bezwaar

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) na een verkeersovertreding​

Voor steeds meer banen moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Dat kan problemen opleveren als je in het verleden strafbare feiten hebt gepleegd, bijvoorbeeld een zware verkeersovertreding. In deze blog vertellen wij jou alles over de Verklaring Omtrent het Gedrag.

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen probleem vormt voor het vervullen van een bepaalde baan of functie in de samenleving. Als je een VOG aanvraagt, doet de afdeling Justis van de overheid onderzoek naar je strafrechtelijke verleden. Als daaruit voortkomt dat er bezwaren zijn om een bepaalde baan of functie te hebben vanwege strafrechtelijke overtredingen in het verleden dan krijg je geen VOG. In veel gevallen vraagt de werkgever of instantie om een VOG. Voor sommige werkterreinen is dit zelfs (wettelijk) verplicht.  Als jij geen VOG kan tonen dan zal de werkgever of instantie je niet aannemen of werkzaamheden laten verrichten.

Je krijgt overigens altijd een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd of geen strafbaar feit dat relevant is voor de betreffende baan of functie. Als je klinkt op deze link zie je een voorbeeld VOG.

“Je krijgt overigens altijd een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd of geen strafbaar feit dat relevant is voor de betreffende baan of functie.”

 

Waar wordt naar gekeken bij het beoordelen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraag?

De afdeling van de overheid die VOG-aanvragen beoordeeld, de dienst Justis, stelt allereerst vast of je een strafblad hebt. Daarbij kijken ze niet alleen naar Nederland maar ook naar de landen waarvan jij een nationaliteit hebt. Als je geen strafblad hebt krijg je altijd een VOG.

Heb je wel een strafblad dan kijkt Justis naar een aantal zaken. Allereerst wordt gekeken of binnen de ’terugkijktermijn’ sprake is van een relevant strafbaar feit. De duur van de terugkijktermijn hangt af van de baan of functie waarvoor de VOG nodig is, je leeftijd en het strafbare feit dat je hebt begaan. Standaard is de terugkijktermijn 4 jaar, maar de terugkijktermijn kan afwijken. Daardoor is de terugkijktermijn voor een brandweer of een beveiliger 4 jaar, maar voor een taxichauffeur 5 jaar. Het is altijd goed om voorafgaand aan je aanvraag voor een VOG de website van Justis te bekijken. Wil jij alvast kijken of je in aanmerking komt voor een VOG? Dat kan via deze link.

Bij de bovenstaande beoordeling wordt ook gekeken naar de relatie tussen het werk dat je wil gaan doen en de delicten op je strafblad. Het is daarom mogelijk dat je wel een VOG krijgt voor de ene functie, maar niet voor de andere. 

Strafbaar feit in terugkijktermijn? Dan een belangenafweging

Heb je een strafbaar feit gepleegd binnen de terugkijkperiode van 4 jaar dan maakt Justis een belangenafweging. Zij kijken dan naar jouw belang om een VOG te krijgen ten opzichte van het risico voor de samenleving als jij dat werk gaat verrichten of in die functie komt. Hierbij kijkt Justis in ieder geval naar:

  • of je vaker met de politie of justitie in aanraking bent gekomen
  • hoe ernstig de strafbare feiten zijn
  • hoe lang het geleden is dat de strafbare feiten zijn gepleegd
  • wat je de leeftijd is 
  • en de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd

Als alle stappen zijn doorlopen beslist Justis of je al dan niet een VOG krijgt. De VOG wordt dan per post naar je toegezonden. 

 

Hoe lang blijft een overtreding op je strafblad staan?

Als je in het verleden strafbare feiten hebt gepleegd dan heb je mogelijk een strafblad. Dat betekent niet dat je ook altijd last blijft houden van een strafblad, bijvoorbeeld als je een baan bij defensie wil, in de beveiliging of bij de brandweer. Voor veel strafbare feiten geldt dat hoe ouder de pleegdatum is, hoe minder last je hebt van het strafbare feit. Wil je zelf je strafblad opvragen dan kan dat via deze link.

Een overtreding (bijvoorbeeld een zwaardere verkeersovertreding waarvoor een strafbeschikking is uitgevaardigd) blijft voor 5 jaar na het betalen van de strafbeschikking of na de uitspraak van de rechter op het strafblad staan. Als een taakstraf is opgelegd is deze termijn 10 jaar. 

Hoe lang blijft een misdrijf op je strafblad staan?

Een misdrijf staat langer op je strafblad. Hoe lang hangt af van het soort misdrijf. Het gaat om de maximale straf die voor dat misdrijf in de wet is opgenomen. Bijvoorbeeld voor diefstal staat in de wet maximaal 4 jaar gevangenisstraf. Bij misdrijven waar 6 jaar of minder gevangenisstraf voor staat verdwijnt het misdrijf na 20 jaar van je strafblad. Bij misdrijven waar je meer dan 6 jaar voor kunt krijgen verdwijnt het misdrijf na 30 jaar van je strafblad. Pleeg je een nieuw misdrijf dan worden de termijnen voor alle strafbare feiten op je strafblad verlengt voor de tijd die het nieuwste strafbare feit op je strafblad blijft staan. Deze regels gelden ook voor minderjarigen. 

Hulp bij bezwaar maken tegen een verkeersboete of parkeerboete

Wij helpen je graag. Wil jij gratis hulp bij het bezwaar maken tegen een verkeersboete en parkeerboete, klik dan hier. Wij zijn dé specialisten. Binnen een minuut stuur jij ons de gegevens en maken wij bezwaar namens jou. Wij voeren gratis de bezwaar procedure en houden jou op de hoogte van de voortgang.

Deel deze blog op jouw pagina:

Twitter Linkedin-in Facebook-f